Når og hvor tok du bac'en?
Lycee Pierre Corneille, Rouen, 2004 - 2007 (ES)

Hvor er du født og oppvokst?
Konnerud, Drammen

Hva gjør du nå?
Profesjonsstudiumet i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Ferdig våren 2011 med mastergraden.

Hva har du gjort siden bac'en?
Først gikk jeg et år samfunnsøkonomi ved University of Essex, England. Deretter gikk turen hjem til Norge og samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Jeg har stort sett studert og jobbet siden bac'en, i tillegg har jeg blitt medredaktør i Observator, et tidsskrift på Blindern for økonomistudenter.

Hva har bac'en betydd for deg generelt?
Muligheten til å få innsikt i en annen kultur, knytte varige bånd til masse ressurssterke mennesker. Seksjonsferiene er nok det jeg kommer til å huske aller best, hvor samholdet og stemningen (stort sett) alltid var på topp! I tillegg ga bac'en meg en god faglig plattform for videre studier, og jeg fikk etterhvert innarbeidet gode arbeidsvaner. Favorittfaget var filosofi 3. året som bød på mange intellektuelle utfordringer.

Mailadresse som potensielle søkere kan kontakte deg på
kibmo@hotmail.com