1

1

Når og hvor tok du bac'en?
Bayeux 2010 (Bac S)

Hvor er du født og oppvokst?
Tromsø

Hva gjør du nå?
Akkurat nå er jeg praktikant gjennom Norges utenrikstjeneste hos den norske delegasjonen til Europarådet i Strasbourg for 6 måneder.

Hva har du gjort siden bac'en?
Rett etter bac’en var jeg ikke helt ferdig med Frankrike og dro til Paris for å begynne på en bacholer i sciences sociales ved Université Paris Descartes. Siste året av gradet tok jeg på utveksling til University of Ottawa i Canada. I høst tok jeg enkeltfag i statsvitenskap på Universitetet i Tromsø og etter sommeren begynner jeg på en europeisk master i menneskerettigheter og demokratisering med første semester i Venezia, Italia.

Hva har bac'en betydd for deg generelt?
Årene i Frankrike har betydd veldig mye for hvordan jeg har utviklet meg både personlig, sosialt og faglig. Årene på videregående var starten på en interesse for språk, kultur, samfunn, politikk og internasjonale samarbeid. Jeg har også dratt mye nytte av mine gode språkkunnskaper, og liker å kunne uttrykke meg godt på fransk. Jeg synes også det er veldig bra å gjøre noe ikke alle andre har gjort, det åpner for mange muligheter. Hva er ditt beste minne fra tiden i Frankrike? Jeg har mange gode minner fra tiden i Frankrike, så det er vanskelig å skulle velge noe konkret. Jeg liker følelsen av å kjenne og forstå en annen kultur fra innsiden, og ikke bare være turist. Jeg har også mange gode minner fra de ulike reisene jeg har gjort rundt i landet og alle menneskene jeg har blitt kjent med. Man kan si mye både positivt og negativt om Frankrike, men det har blitt litt som et andre hjem.