Lycée Alain Chartier er oppkalt etter en poet med samme navn, og ligger i Bayeux sentrum. Norskseksjonen i Bayeux ble opprettet i 1979, og hvert år begynner seks norske jenter ved Lycée Alain Chartier. Denne videregående skolen er liten etter fransk målestokk, med rundt 600 elever.

Skoledagene her varer fra 08.00 til 17.30, men man har gjerne også en del fritimer og lunsj på halvannen time. De norske elevene har det første året undervisning i fransk, matte, naturfag, fysikk, kjemi, økonomi- og samfunnsfag, litteratur og samfunn, gym, norsk, historie og geografi. I engelsk følger de norske elevene vanligvis ikke undervisningen, da man velger å legge vekt på fransk.

I begynnelsen blir de norske elevene tatt ut av undervisningen i enkelte fag, og bruker disse timene til ekstra franskundervisning. Det andre trimesteret blir elevene fullt integrert i klassen, men det opprettholdes likevel litt ekstraundervisning i fransk. I dette trimesteret begynner også undervisning i norsk av seksjonslederen. I Bayeux går alle de seks jentene i samme klasse første året.

Lycée Alain Chartier tilbyr norsk som språkvalg også til de franske elevene. Derfor har norskseksjonen i Bayeux hvert år en norsk assistent som bidrar til undervisning i både fransk og norsk.

Etter første året velger elevene mellom tre forskjellige studieretninger, litteratur, realfag eller økonimi- og samfunnsfaglig linje. Fordi skolen er såpass liten, må elevene som velger økonomi- og samfunnsfaglig linje gå på en naboskole de to neste årene.

Skolen er sammensatt av tre store bygninger. I tillegg har den en stor skolegård med benker og en fotballbane. Skolen har også en «foyer», hvor elevene har mulighet til å oppholde seg i fritimer. Her finner man biljardbord, et fotballspill og flere brettspill.