Skolehverdagen

I forhold til Norge er skolegangen og arbeidspresset i Frankrike noe hardere. Du bør arbeide jevnt og systematisk hele året. Lærebøker brukes lite, og foredrag og avskrift fra tavla er den vanlige undervisningsformen. Dette krever lite fravær. Men den nye undervisningsformen er en tilvenningssak, og i løpet av noen måneder er man godt inne i systemet.

Elevene har 25-35 timer à 55 minutter hver skoleuke. Skoletimene er spredt fra kl. 0800 til ca. kl. 1700. Lunsjpausen er på 1-3 timer rundt “midi”, klokken tolv. Dette varierer noe fra skole til skole. I tillegg har ingen franske skoler undervisning etter lunsj på onsdag. Derimot forekommer det fortsatt at det er undervisning på lørdager før lunsj.

Den franske skolen er konfesjonsløs (laïc), dette innebærer at de ikke har religionsundervisning.

 

 

Timeantall i première (og Terminale i parentes)

Fag Timetall S Timetall ES Timetall L
EPS (Gym) 2 timer (2 timer) 2 timer (2 timer) 2 timer (2 timer)
Spesialundervisning i Fransk 2 timer (-) 2 timer (-) 2 timer (-)
Engelsk 2 timer (2 timer) 2 timer (2 timer) 4 timer (3,5 timer)
Norsk ≈ 2 timer (≈ 2 timer) ≈ 2 timer (≈ 2 timer) ≈ 2 timer (≈ 2 timer)
Historie og Geografi 3 timer (2,5 timer) 4,5 timer (4,5 timer) 4 timer (4 timer)
Science (Naturfag (ES og L)) – (-) 1,5 timer (-) 1,5 timer (-)
Physique-Chimie 3 timer (5 timer) – (-) – (-)
SVT 3 timer (3,5 timer) – (-) – (-)
Matte 4 timer (6 timer) 3 timer (4 timer) 3 timer (4 timer)
Filosofi – (3 timer) – (4 timer) – (8 timer)
Fransk 4 timer (-) 4 timer (-) 6 timer (2 timer)
Fordypning – (2 timer) – (1,5 timer) 3 timer (3-4 timer)
TPE 2 timer (-) 2 timer (-) 2 timer (-)
Støtte-/Fordypningstimer 2 timer (2 timer) 2 timer (2 timer) 2 timer (2 timer)
SES – (-) 5 timer (5 timer) – (-)

 

[easy-share]