Det første året bor de norske elevene dels på internat (på eller i nærheten av skolene) sammen med sine kullkamerater, dels hos vertsfamilier (som oftest i helgene). Internatoppholdet kan oppleves utfordrende, men er for de fleste en veldig fin erfaring. Man blir meget godt kjent i løpet av dette året!

Vertsfamiliene i helgene er et fint avbrekk fra ukedagene, og du blir mottatt av familier som kun mottar en symbolsk sum for å stille opp – de gjør det med andre ord fordi de ønsker å ha en norsk elev hos seg (som oftest har de barn på samme alder). Du får et uvurderlig innblikk i fransk kultur og familieliv på denne måten. Mange holder også kontakten med vertsfamilien resten av livet!

De to siste årene bor elevene på hybel eller i leilighet i byen, med større grad av frihet, enten alene eller i kollektiv med andre norske elever. Gjennom pengestøtte fra både Lånekassen, den norske stat og den franske stat, kan man dekke utgiftene til bolig og opphold og leve godt uten at det står på foreldrenes økonomiske situasjon.