Dette tilbudet er en del av kultursamarbeidet mellom Norge og Frankrike. Hensikten er blant annet å kunne gi norske ungdommer mulighet til å få en grundig innføring i fransk språk og kultur.

Lærerne/seksjonslederne er tilsatt av franske skolemyndigheter, og de administrerer seksjonene i samarbeid med skolens ledelse. De fungerer som kontakt overfor norske myndigheter og elevenes foresatte, og som bindeledd mellom skolen og elevene.

Elevene er integrert i ordinære franske klasser og følger skolens undervisning over tre skoleår fram til fransk baccalauréat. Den første tida får de ekstraundervisning i fransk både av seksjonslederen og franske lærere, og ellers får de undervisning i norsk og norsk historie/samfunnslære av den norske læreren. Det første året gis det også støttetimer i matematikk og fysikk av franske lærere for å gjøre overgangen «mykest» mulig.

De franske skolene legger stor vekt på realfagene, og for de norske elevene kan overgangen til franske matematikk- og fysikktimer være stor.