Om tilbudet

Et unikt tilbud

I år er det 100 år siden Norge sendte elever på studiespesialiserende i Frankrike for første gang. Det tre-årige opplegget startet som en avtale mellom Frankrike og Norge med utveksling av norske gutter som dro til byen Rouen. Samarbeidet ble utvidet, og norske jenter dro til Bayeux og Lyon. I dag er det totalt […]

Det koster nesten ingenting

Helt uavhengig av økonomisk situasjon hjemme i Norge kan man begi seg ut på tre års skolegang i Frankrike.

Hele skolegangen er nemlig støttet økonomisk gjennom statlige stipender som man får utdelt hvert halvår av Lånekassen.

Summen på stipendet varierer litt fra person til person ut fra inntekten til foreldre, men er uansett nok til å […]

Språk er ingen hindring

Det er ikke krav til forkunnskaper i fransk. Alle elever gjennomgår et månedslangt intensivkurs i fransk før avreise. Det er også tilrettelagt et eget undervisningsopplegg for norske elever de første månedene med fokus på å lære seg fransk.

Seksjonene

Utvekslingsprogrammet tilbys i byene Rouen Bayeux og Lyon. De norske elevene i hver by kalles en seksjon. Hver seksjon består av elever fra 1. til 3. trinn (totalt 18-24 elever) samt en seksjonsleder, en norsklærer med ansvar for elevene. Seksjonslederen følger opp elevene sosialt og faglig.

Slik bor du

Det første året bor de norske elevene dels på internat (på eller i nærheten av skolene) sammen med sine kullkamerater, dels hos vertsfamilier (som oftest i helgene). Internatoppholdet kan oppleves utfordrende, men er for de fleste en veldig fin erfaring. Man blir meget godt kjent i løpet av dette året!

Vertsfamiliene i helgene er et […]

Ferier

Som i norsk skolesystem har man i Frankrike fire ferier i løpet av året: høstferien som varer i én uke og jul-, vinter- og vårferie (som hver ligger på ca 14 dager). Hver seksjon organiserer fellesferier i vinter- og vårferien. Det første året blir det i tillegg arrangert tur til Paris i høstferien.

Elevene tar […]

Stipend og støtte

Alle elevene får stipend som dekker skolepenger, internatopphold det første året, støtte til boutgiftene i 2. og 3. året, skolemateriell og tilskudd til fellesreiser i Frankrike i skoleferiene. Seksjonslederen forvalter tildelingen og er ansvarlig for regnskapet. Elevene og seksjonslederen avgjør i fellesskap hvordan deler av midlene skal disponeres (f.eks. i forbindelse med fellesreiser, sammenkomster, […]

Hvem kan søke?

Det faglige nivået er krevende, spesielt i begynnelsen, men er man motivert og liker å bli utfordret faglig går det som regel svært godt for de norske elevene.

Foruten karakternivå legges det stor vekt på søkernes motivasjon, arbeidsevne og evne til å tilpasse seg nye og uvante forhold, med strengere disiplin enn det som er […]