Fransk videregående, eller lycée, er som i Norge fordelt over tre år, seconde (1. klasse), première (2. klasse) og terminale (3. klasse).

1. klasse er et veldig generelt år der alle fag foruten språkfagene er felles. I 2. klasse velger man mellom 3 forskjellige linjer; litteratur, realfag eller en samfunnsfaglig linje med økonomi.

Seconde (førsteklasse) handler ikke bare om å lære fransk og tilpasse seg det franske skolesystemet, man skal i løpet av dette året også velge linjen man skal følge de to neste årene. Linjene fungerer som forskjellige program, alle gir generell studiekompetanse og alle er på samme skole. Klassene blir delt inn etter linjer, så det er vanlig at nordmenn som velger samme linje kommer i samme klasse året etter.

I slutten av première (andreklasse) velger du en spesialitet, alternativene varierer utfra hvilken linje du har valgt og er spesifisert i avsnittene om hver enkelt linje. Utfra hvilken linje du velger får karakterene vekttall. Det vil i praksis si at karakteren i fransk litteratur har mindre påvirkning på karakter-snittet til en som går S enn en som går L.

 

DE FORSKJELLIGE LINJENE

–    La Voie Scientifique (S), innebærer et fokus på realfag med hovedfokus på fagene Mathématique (matte), Physique-Chimie (fysikk/kjemi), og SVT (Science de la Vie et de la Terre: biologi, naturvitenskap og geologi). Hvis du vil studere i Norge etter endt skolegang gir S en maksimal uttelling på studiepoeng, samt mulighet til å søke seg til de aller fleste studieløp i Norge. I Terminale får elevene som har valgt S mulighet til å fordype seg i et av de tre realfagene, noe som gir gode kunnskaper inne det aktuelle faget og godt utgangspunkt for videre utdannelse innenfor dette faget.

–    La voie Économique et Sociale (ES), er linjen å velge hvis du liker samfunnsfag. Der får du undervisning i økonomi og sosiologi. Du har matteundervisning som ender med en eksamen tilsvarende R1-matte i Norge. I terminale kan du fordype deg i enten matte, science politique (statsvitenskap) eller økonomi.

–    La voie Littéraire (L) er linjen for deg som er glad i bøker. L orienterer seg mot franskfaget og trekker inn flere elementer som billedkunst og film. Hvis du velger L er du veldig godt forberedt til studier innenfor Humaniora-fagene. Hvis du ønsker det kan du fortsette med matematikk. Da ender du opp med matte tilsvarende R1 i Norge og ES i Frankrike. I tillegg har du to timer med engelsk litteratur i uken. Hvis du ikke har fortsatt med matte kan du i terminale ta fordypning i et fremmedspråk. Valget er vanligvis imellom norsk, engelsk eller svensk, så sant du ikke har valgt å fortsette med fremmedspråket du hadde på ungdomskolen.

I tillegg til fellesfagene får de norske ungdommene undervisning i norsk alle tre årene og mange velger det som første fremmedspråk. I 1. og 2. klasse får nordmennene egne engelsktimer ettersom nivået vårt normalt sett er mye høyere enn franskmennenes.

 

TPE

I løpet av det andre året må alle elever gjøre et selvstendig arbeid, knyttet til deres linje. Dette arbeidet, kalt TPE (Travaux personnels encadrés), blir gjort i grupper (ofte bestående av tre personer). Et dokument utarbeidet av gruppen, og en personlig syntese leveres inn, før gruppen legger frem sitt arbeid muntlig. Elevene har to timer TPE i uken helt til det skriftlige arbeidet har blitt innlevert på vårparten av året. I løpet av disse ukene har elevene en flott mulighet til å lære å jobbe på andre måter og i grupper med forskjellige individer. Helheten blir vurdert underveis, og elevene får en individuell karakter mellom null og 20. Denne karakteren kan bare telle positivt, og er en ypperlig mulighet til å øke gjennomsnitts-karakteren på vitnemålet.