Det faglige nivået er krevende, spesielt i begynnelsen, men er man motivert og liker å bli utfordret faglig går det som regel svært godt for de norske elevene.

Foruten karakternivå legges det stor vekt på søkernes motivasjon, arbeidsevne og evne til å tilpasse seg nye og uvante forhold, med strengere disiplin enn det som er vanlig i norsk skole. Det er en forutsetning for å søke at man er innstilt på å være tre år ved skolen og avlegge avsluttende eksamen, baccalauréat.

Du må være fylt 16 år og ikke være eldre enn 17 år ved kalenderårets slutt. Du må være elev i 10. kl eller i første året i den videregående skolen i Norge. Du må også være norsk statsborger for å kunne søke.