Det er gode muligheter for fritidsaktiviteter i Bayeux, og det er stor sannsynlighet for at man kan finne en aktivitet man allerede har drevet med i Norge, eller man kan prøve noe nytt.

Det er likevel begrenset hvor mye tid man har til dette når skole står i sentrum. Onsdag ettermiddag og i helgene har man mulighet til å fokusere på noe annet enn skole. Man kan ta seg en tur i bassenget, bli med på sportsaktiviteter som håndball, basketball, fotball, fekting, volleyball, tennis eller man kan utvikle språket ved å melde seg inn i skolens teatergruppe eller bli med i skolekoret. Uansett hva man velger å bruke fritiden sin på, er fritidsaktiviteter en stor nøkkel til å opprette et sosialt nettverk i byen.