Det franske skolesystemet

Bac’en

Etter å ha gått tre år på videregående skole i Frankrike, tar man eksamen i alle fag, eller Baccalaurèat som det heter på fransk. Den blir oftest forkortet til å hete le bac, eller bac’en som vi sier i Norge.

I motsetning til i Norge har man ikke standpunktkarakterer. Det er kun eksamenskarakterene som kommer […]

Linjevalg

Fransk videregående, eller lycée, er som i Norge fordelt over tre år, seconde (1. klasse), première (2. klasse) og terminale (3. klasse).

1. klasse er et veldig generelt år der alle fag foruten språkfagene er felles. I 2. klasse velger man mellom 3 forskjellige linjer; litteratur, realfag eller en samfunnsfaglig linje med økonomi.

Seconde (førsteklasse) handler […]

Karaktersystem

Det franske karaktersystemet er svært annerledes enn det norske. Karakterskalaen går fra 1-20 der alt over 10 er ståkarakter.

Det er ikke enkelt å fastsette en god omregningsmetode. Om man skal studere i Norge etter videregående er omjusteringsskalaen per i […]

Skolehverdagen

I forhold til Norge er skolegangen og arbeidspresset i Frankrike noe hardere. Du bør arbeide jevnt og systematisk hele året. Lærebøker brukes lite, og foredrag og avskrift fra tavla er den vanlige undervisningsformen. Dette krever lite fravær. Men den nye undervisningsformen er en tilvenningssak, og i løpet av noen måneder er man godt inne […]

Overgangen fra norsk skolesystem

Dette tilbudet er en del av kultursamarbeidet mellom Norge og Frankrike. Hensikten er blant annet å kunne gi norske ungdommer mulighet til å få en grundig innføring i fransk språk og kultur.

Lærerne/seksjonslederne er tilsatt av franske skolemyndigheter, og de administrerer seksjonene i samarbeid med skolens ledelse. De fungerer som kontakt overfor norske myndigheter og […]