I år er det 100 år siden Norge sendte elever på studiespesialiserende i Frankrike for første gang. Det tre-årige opplegget startet som en avtale mellom Frankrike og Norge med utveksling av norske gutter som dro til byen Rouen. Samarbeidet ble utvidet, og norske jenter dro til Bayeux og Lyon. I dag er det totalt 22 elever (ca. 8 gutter og 14 jenter) som hvert år drar ned til de franske byene.

Tilbudet skiller seg fra øvrige utvekslingsprogrammer på grunn av sin lange tradisjon og fordi det er et statlig finansiert studieopplegg. Som elev ved en av seksjonene har du rett til stipend fra Lånekassen. Selv om det kreves en egenandel vil ikke økonomi være et hinder for å søke.

Programmet inneholder norskundervisning i samsvar med Samordna opptak sine krav til videre studier.