Helt uavhengig av økonomisk situasjon hjemme i Norge kan man begi seg ut på tre års skolegang i Frankrike.

Hele skolegangen er nemlig støttet økonomisk gjennom statlige stipender som man får utdelt hvert halvår av Lånekassen.

Summen på stipendet varierer litt fra person til person ut fra inntekten til foreldre, men er uansett nok til å dekke det man skulle ha behov for av skolesaker første året. Andre og tredjeåret får man i tillegg til det vanlige stipendet, bostøtte direkte fra Diku og fra den franske stat.