Seksjonen i Bayeux består av 18 jenter, seks jenter på hvert klassetrinn, og en seksjonsleder. Seksjonslederen jobber som lærer, men er også en støtte for elevene, og kan hjelpe dem med praktiske ting. Det er også denne seksjonslederen som vil gi elevene norskundervisning i løpet av de tre årene i Bayeux.

Seksjonen disponerer to norskrom på skolen hvor elevene kan lese norsk litteratur, samles og få post. Disse rommene gir en fin mulighet til å trekke seg tilbake i en hektisk hverdag om man får behov for det. Elevene samles også en gang i trimesteret hos seksjonslederen på middag, men har i tillegg filmkvelder og andre aktiviteter.

Sammen med norskseksjonen skal elevene dra på turer for å se mer av Frankrike. Seksjonsturene er en flott mulighet til å oppdage nye sider ved landet, og til å sveise jentene sammen på tvers av klassetrinn. Seksjonsturene inneholder både aktiviteter og kulturelle innslag. Målet er at på slutten av de tre årene skal elevene ha blitt kjent med flere steder i Frankrike enn byen man bor i.

Elevene gjør også mye annet gøy med seksjonen. Hvert år arrangerer jentene en luciafest for vertsfamilier og lærere. Der viser de frem norsk sang og dans, og norske juletradisjoner. Jentene på alle de tre trinnene jobber sammen om å lage forestillingen. Norskseksjonen blir også invitert med på festivaler og markeringer, slik som D-dagmarkeringen den 6. juni.

Seksjonen har en egen blogg – se den her!