Etter å ha gått tre år på videregående skole i Frankrike, tar man eksamen i alle fag, eller Baccalaurèat som det heter på fransk. Den blir oftest forkortet til å hete le bac, eller bac’en som vi sier i Norge.

I motsetning til i Norge har man ikke standpunktkarakterer. Det er kun eksamenskarakterene som kommer på det endelige vitnemålet.

Eksamen i “morsmålet” fransk avlegges etter andre skoleår. Norsk tas som fremmedspråk til eksamen i slutten av tredje året.

Skolene i Bayeux, Lyon og Rouen fører alle fram til le baccalauréat général, som gir generell studiekompetanse i Norge. De tilbyr tre ulike linjer man kan gå på.